ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENTราคาทองคําแท่งวันนี้ล่าสุด ราคาทองคําแท่งย้อนหลัง ข่าวบทวิเคราะห์ทอง
 ราคาทองคํา  /  ราคาทองคําแท่งวันนี้ล่าสุด ราคาทองคําแท่งย้อนหลัง ข่าวบทวิเคราะห์ทอง

ราคาทองคําแท่งวันนี้ล่าสุด ราคาทองคําแท่งย้อนหลัง ข่าวบทวิเคราะห์ทอง แหล่งรวบรวมข้อมูลราคาทองคำ กราฟราคาทองคำรายวันสำหรับนักลงทุน

ADVERTISEMENTราคาทองคําแท่งวันนี้ล่าสุด ราคาทองคําแท่งย้อนหลัง ข่าวบทวิเคราะห์ทอง

วันที่ ครั้ง ฿รับซื้อ ฿ขายออก ฿ปรับ
18/01/2562 15:41 2 19,250.0019,350.00
-50
17/01/2562 15:24 2 19,350.0019,450.00
+50
16/01/2562 16:35 3 19,300.0019,400.00
-50
15/01/2562 12:27 2 19,400.0019,500.00
-50
14/01/2562 14:59 2 19,500.0019,600.00
+50
12/01/2562 09:08 1 19,400.0019,500.00
-50
11/01/2562 09:24 1 19,450.0019,550.00
-50
10/01/2562 09:38 2 19,500.0019,600.00
+50
09/01/2562 09:22 1 19,400.0019,500.00
0
08/01/2562 12:38 2 19,400.0019,500.00
-50
07/01/2562 09:31 1 19,450.0019,550.00
0
05/01/2562 09:22 1 19,450.0019,550.00
-100
04/01/2562 14:18 2 19,550.0019,650.00
-50


ราคาทองคําแท่งวันนี้ล่าสุด ราคาทองคําแท่งย้อนหลัง ข่าวบทวิเคราะห์ทอง แหล่งรวบรวมข้อมูลราคาทองคำ กราฟราคาทองคำรายวันสำหรับนักลงทุน


ADVERTISEMENT  Ads